Sut bynnag mae mathemateg yn gwneud i chi deimlo...rydym yma i’ch helpu.

 

Croeso i’r Her!

Hoffem weld gwefan y Her ar gael yn y Gymraeg, a'r gobaith yw bod fersiwn Gymraeg ar gael yn y dyfodol. Os oes modd i chi ein helpu gyda hyn, e-bostiwch support@nnchallenge.org.uk

Pob lwc gyda’r Her!